Haberler

Araç Kiralama Sözleşmesi

Araç Kiralama Sözleşmesi Nedir ?

Araç Kiralama Sözleşmesiaraç kiralama hizmeti sunan firma ile kiralayan şahıs veya şirket arasında yapılan sözleşmedir. Araç Kiralama Sözleşmesi Örneğikiralayan kişinin iletişim bilgileri ve sürücü belgesi hakkında detayları içerir.

Orta ve Üst sınıf araçlar için 25 yaş alt sınırdır. Lüks ve büyük araçlar için en az 28 yaşında olmanız gerekiyor. Ekonomik, orta sınıf ya da üst sınıf bir araç kiralamak isteyenler en az 2 yıllık ehliyete sahip olmaları gerekiyor. Fakat lüks veya büyük araçlar için bu süre 3 yıldır.
Araç kiralarken senet imzalanır mı?

Örnek araç kiralama sözleşmesi

Örnek araç kiralama sözleşmesi 1

Örnek araç kiralama sözleşmesi 2

Arac-kiralama-sozlesmesi

Aracı kiraya veren ve kiralayan arasında akdedilen ve kiralama işleminin koşullarını düzenleyen sözleşmeye araç kiralama sözleşmesi denir. Verilerin tarihi, kiraya veren ve kiralayanın kimlik ya da tüzel kişilik bilgileri

Araç kiralama sözleşmesinin konusu:

Kiralanan gerekli marka, model ve plaka bilgilerinin yer almaktadır.

Araç kiralama sözleşmesinin içeriği:

Tarafların taahhüdüne ve araç kiralama işlemine atıfta bulunulur.

taahhütname:

Araç kiralama sözleşmelerinin taahhütname kısmı, kiraya veren ve kiralayanın yükümlülüklerini, birlikte onay taahhüt edip, kabul etmeyi ve bunu imza ile resmileştirmektedir atıfta bulunur.

Araç kiralama sözleşmesi koşulları:

Öncelik ücret, ödenme şekli ve tarihi ile ilgili vergiler bu içindir yer alır. Sigorta yükümlülüklerine ve bunların karşılanmasına ilişkin hükümler yine bu koşullar açıklanır. Araç durumu, araçta arıza oluşması halinde izlenecek yol, talep edilirse ek teminat olarak alınan çek, senet gibi kıymetli evraklarla ilgili detaylar.


Anlaşmanın süresi, ne şekilde uzayacağı, hangi amaçla otomatik olarak sona ereceği araç kiralama sözleşmesi.

Araç kiralama sözleşmesi süresi:

Bu standart uygulamalar yanı sıra araç kiralama sözleşmesi altında maddelendirilen, detay içeren unsurları da kapsayabilir:

– Sürücü belgesi yaşı ve kiralama yaşına
– Fiyatlara dahil olan ve olmayan hizmetler
– Tek yönlü kiralama, uzun süreli kiralama gibi özel durumlara yönelik hükümler
– Araç teslim edilme ve geri alınma koşulları
– Gecikmeler
– İptal ve iade talebi
– Trafik cezaları

Araç kiralama sözleşmesinde yer almasa bile uyulması gereken kurallar:

Safra araç kiralayan, sözleşmesi yapılan taşıt kanunen suç sayılabilecek şekillerde kullanamayacağını, kullanım amaçlı trafik cezalarını karşılayacağınızı, aksi belirtilmediği aracını yurt dışına çıkartamayacağını, hakkınızı belirtmede belirtiniz sizin ayrılmanız gerekir.

 ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMELERİ

Kiralama Sözleşmesi Örnek 1

OTO KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

 SÖZLEŞME TARİHİ

taraflar;

 KİRAYA VERENİN
 ADI VE SOYADI (UNVANI)
 ADRESİ1
 ADRESİ2
 VERGİ DAİRESİ
 VERGİ NUMARASI / TC. KİMLİK
 TELEFON
 ARAÇ PLAKA NO
 ARAÇ MODELİ / MARKA

Bundan böyle KİRAYA VEREN olarak anı verecek.

 KİRALAYANIN
 ADI VE SOYADI (UNVANI)
 ADRESİ1
 ADRESİ2
 VERGİ DAİRESİ
 VERGİ / TC. NUMARASI
 TELEFON

Bundan böyle KİRALAYAN olarak anı verecek.

 ÜCRET

1- SÖZLEŞMENİN KONUSU: ___________________Plaka içerir ___________________ marka otomobilin KİRALAYAN’a kiraya içerir.

2- SÖZLEŞMENİN İÇERİĞİ: Bu sözleşme taraflarının taahhütlerine ve şart kiralanması şartlarını sunmaktadır.

3-TAAHHÜTNAME: İlişkilerin akidi olarak hareket eden KİRAYA VEREN ve KİRALAYAN için, belirtilerin şartlarına göre şartlarını kabul edersiniz.

4- SÖZLEŞME ŞARTLARI:  a) Ücret net olup her ayın en geç ____________________ ‘sinde ödenecektir. Sözleşmeden doğan KDV, damga, stopaj vergisi vb. her türlü vergiler KİRALAYAN’a aittir. Ayrıca Trafik ve Kasko sigortası bedelleri KİRALAYAN’a aittir.

b) KİRAYA VEREN, aracı tüm çalışma çalışır vaziyette KİRALAYAN’a teslim edebilirsiniz.

c) hatadan önce araçta meydana gelebilecek her türlü arıza, bakım, onarım ve yakıt tasarrufu KİRALAYAN’a aittir. KİRAYA VEREN’den ücret talebinde bulunulmayacaktır. KİRALAYAN gereken en iyi şekilde gerekli yapmak için gerekli önlemleri alacak ve her türlü bakımını süre altında yapılmışracaktır.

d) Teminat olarak KİRALAYAN’dan ___________________________ TL’lik Nakit – Çek – Senet Sınıf.

5- SÖZLEŞME SÜRESİ: 1 (bir) yıl için geçerlidir. Sözleşmenin iptali hakkı KİRAYA VEREN’e aittir. 15 gün önceden yazılı olarak bildirilmemesi gerekir iş bu sözleşme otomatik olarak 1 (bir) yıl daha uzatılır.

______________ Mahkemelerinin yetkili olduğu taraflar kabul edildilerdir.

KİRAYA VEREN KİRALAYAN

Kiralama Sözleşmesi Örnek 2

İşbu “Araç Kira Sözleşmesi” (Kısaca “SÖZLEŞME”) taraflar; Arasında İmzalanan  ARAÇ TESLİM FORMU ‘rahibe (Kısaca ” Biçim “) eki ayrılmaz Bir parçasıdır ettik. İşbu sözleşme ile  Mizraklı Oto Kiralama Bilişim Peyzaj Temizlik Ticaret Ltd Şti   (Kısaca ” Kiraya Veren“) maliki ya da işletme sahibi formunda gerekli araç, tercih edilen, Form’da adı ve adresi bulunan Kiracı’ya kiralanmıştır. İşbu sözleşmeyi imzalamakla, Kiracı kiralanan ile ilgili tüm yükümlülükleri üstlenmiş olur Kiracı, gerek aracı teslim alması, Araç Teslim Formlarını imzadan imtina etmeyeceğiniz, Formları olarak kabul edilir sayılacağını, form içeriğine herhangi bir itirazı olması halinde imzadan imtina yoluyla değil,ancak, masraflar için ait olmak kayıtyla bir uzmana ekspertiz yaptırmak kanalına itiraz ve iddialarını ileri sürebileceğini peşin kabul, beyan ve taahhüt eder.
Kıyamet sözleşme ve eklerinde beyan beyan adres, yasal tebligat adresi olup, Kiraya Verene yazılı olarak adres değişikliği bildirilmedikçe bu adrese yapılacak tüm bildirimler Tebligat Kanunu.
Kiracının işbu sözleşmesi imzalaması ile ilgili konu aracı hem mekanik hem de kaporta içerir sağlam faal vaziyette ve iyi durumda teslim aldığınız, sizin Formunuzda belirtilmiştir. Kiraya Verene Kiracı’nın sebep olmuş kabul edileceği hususunda taraflar mutabıktır. Kiracı, gerekli teslimi içindir Form’da tanımlanmaları hariçinde başka hasar ve kaza izi bulunmadığını kabul eder.
Kiracı aracı, araca ait tüm simgeler, aksesuar avatarlıkları, yedek lastiği ile birlikte teslim etmek gibi araç kiralanacak istasyona veya sözleşmede kullanılır. Bebek arabası, navigasyon cihazı vb. ek hizmet ve donanımların Kiraya Veren tarafından bildirilecek ek kira bedelini.
Kiracının sağlam ve iyi durumda teslim edilmiş olduğu araçta kullanım hatası ve / veya dikkatsizlik tedbirsizlik neden oluşur, trafik sigortası talep sigortadan talep ve tahsil edilemeyen gerek. sorumludur.
Kıraçının Ekonomi grup araçlarda tr az 21 yaşında ve 1 yıllık ehliyet, orta grup araçlarda 25 yaş ve 2 yıllık ehliyet, üst grup araçlarda 28 yaş ve 5 yıllık ehliyet sahibi olması gerekmektedir. Kiracı dışında aracı kullanacakların da genel kiralama için uygun süreleri doldurmuş olması, ek sürücü olarak Kiraya Veren’e önceden yazılı olarak bildirilmesi. Aksi halde gerek Kiraya Veren gerekse üçüncü kişiler nezdinde doğabilecek her türlü giriş ve dolaylı zarardan münhasıran Kiracı sorumludur.
Kiralama süresi en az 24 saattir. Bu süreden daha kısa kiralamalarda kira ücreti 1 (bir) gün olarak hesaplanacaktır. Kiracı, geçerli fiyat tarifeindeki günlük kira ücretinin kira gün sayısı üzerinden hesaplanan kira bedelini peşin olarak nakden ve defaten ödemekle yükümlüdür.
Kiracı kira ücretinin dışında ayrıca;

 • 3 saate kadar olan gecikmelerde her saat için günlük kira bedelinin 1 / 3’ü 3 saat aşan gecikmelerde 1 günlük kira bedelini,
 • Kiralama sonunda ortaya tek yön ücretiini,
 • Yakıt, otoyol geçiş ücretleri, her türlü park ve ulaşım masrafları ile kiralananın kullanılmaya yönelik her türlü yan gider, masraf ve kiralananın.

Kiracı ödemeleri kiralama süresinin başlangıcında kredi kartı, nakit veya voucher ile yapacaktır. Kiracı kira bedelinin ve sözleşme kapsamındaki diğer bedellerin ve yasal ödemelerin ödenmemesi durumunda hiçbir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın fatura tarihinden itibaren bedellerin muaccel olacağını ve fatura tarihinden itibaren aylık %5 (yüzde beş) temerrüt faizi ödemeyi kabul beyan ve taahhüt eder.

Kiralama başlangıcında kiralamanın başlangıç tutarına karşılık bir ön provizyon, Kiracının kredi kartından bloke edilecektir. Kiracı ön provizyon ile oluşan kira bedeli, her türlü trafik ve kaçak geçiş vb. ceza bedelleri ve hasar zarar bedellerini tahsilatlarına itiraz etmeyeceğini peşinen kabul eder.
Sözleşmede belirtilen iade tarihini ileri bir tarihe almak yeni kira dönemine ait kira bedelinin ödenmesinin yanı sıra, Kiraya Veren’ in onayı ile mümkündür. Kiraya Veren’ in onayı olmaksızın kira süresinin uzatılması, kira bedeli ödense dahi mümkün değildir. İşbu belirli süreli kira sözleşmesi olup, süre sonunda tarafların aksi yönde açık mutabakatı sağlanmadıkça kiralanan hiçbir ihtar veya ihbar gerekmeksizin Kiraya Verene iade edilecektir.
Kiracı sözleşme konusu aracı, Trafik Kanun ve Talimatları doğrultusunda ve özenle kullanacak, trafik kurallarına riayet edecektir. Kiracı, Karayolları Kanunu, Yönetmeliği ve ilgili tüm mevzuata uymak zorundadır. Kiracı, sürücü olarak bu yükümlülüklerinden habersiz olduğunu iddia ederek sorumluluktan kurtulamaz. Kiracı mevzuata aykırı davranışlar sonucu oluşan her türlü hukuki ve cezai masraflardan sorumludur. Kiralananın Kiracıya teslimi sonrasında ilgili araca kesilen ve Kiracı tarafından ödenmeyen trafik cezalarını, ilgili cezanın Kiraya Verene Kiracı ve/veya ilgili makamlarca bildirilmesi koşulu ile yasal süresi içinde Kiraya Veren tarafından ödenecek ve her işlem için 20 (yirmi) TL hizmet bedeli eklenerek kiracıdan tahsil edecektir. Kiracı, ilk yazılı bildirim üzerine derhal, ayrıca mahkeme kararı gerekmeksizin Kiraya Verenin ödemek durumunda kaldığı bedeli ve hizmet bedeli, cezai şart vb. her ne ad altında olursa olsun tüm ek ücretleri ödemeyi peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
Kiralanan aracın her ne şekil ve şartta olursa olsun kiraya verilmesi, bedelsiz de olsa üçüncü şahıslara kullandırılması yasak olup, aracın ayrıca;

 • Ek sürücü olarak belirtilmeyen sürücü tarafından,
 • Herhangi bir vasıtayı çekmekle veya itmekle,
 • Gelir karşılığı yolcu veya mal taşımasında,
 • Yarış, hız tayini, ralli, sağlamlık denemesi motorlu sporlar ile normal trafiğe kapalı ve uygun olmayan yollarda,
 • Aracın üretici firma tarafından belirlenmiş teknik ve tahammül güçlerin uygun olmayan arazi koşullarına uygun olmayan yol şartlarında,
 • Gümrük mevzuatlarında ve diğer kanunlara aykırı maddelerin taşınmasında veya gayri kanuni işlerde,
 • Her türlü yasa dışı amaçlı iş, terör, devlete ve yasalara aykırı konularda kullanılması kesinlikle yasaktır.

Bu hallerden herhangi birinin tespiti halinde Kiraya Veren’in her türlü zararı ilk yazılı bildirimi üzerine derhal Kiracı tarafından karşılanacaktır. Kiraya Veren’in sözleşmeyi fesih hakkı saklıdır.
Kiralanan araca ait tüm kanuni zorunlu sigortalar Kiraya Veren tarafından yaptırılmıştır. Kiracı aşağıda belirtilen koşullarda aracın zarar görmesi durumunda hasar sorumluluğunu ve buna ilişkin her türlü giderleri itiraz etmeksizin karşılamayı kabul ve taahhüt eder:

 • Kaza anında alkol ve/veya uyuşturucu ve/veya uyku geciktirici ilaçlar etkisi altında ise,
 • Yasal hız sınırlarının aşıldığı durumlarda (kaza tespit raporunun kazanın hız nedeniyle meydana geldiğinin belirtilmesi) ve aracın herhangi bir şekilde Trafik kanunlarına aykırı kullanılmasında,
 • Trafik kaza raporunun (anlaşmalı tutanak, polis veya jandarma raporu) alınmadığı durumlarda,
 • İşbu sözleşmenin akdinden sonra Kiracı herhangi bir edenle araç kullanma yetkisini kaybederse (ehliyete el koyulması, trafiğe çıkmaya engel herhangi bir hastalık vb.) derhal Kiraya Veren’e durumu bildirecek ve aracı iade edecektir. Yetkisi bulunmamasına rağmen Kiracının aracı iade etmemesi halinde,
 • Aracı Kiracı ve kira sözleşmesinde ek sürücü olarak belirlenenlerin haricindeki şahısların kullanması neticesinde meydana gelen hasar ve /veya kazalarda,
 • Hazine müsteşarlığı ve/veya Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından yasal mevzuat ve ilgili yönetmeliklere yapılacak değişiklikler kapsamından kasko poliçesi genel şartları gereğince hasar bedelinin ödenmediği ve/veya sigorta şirketinin herhangi bir nedenle ödeme yapılmadığı durumlarda,
 • Araç çalınmalarında genel kasko kuralları geçerli olup aşırma benzeri sigorta firmalarının hırsızlık olarak nitelendirmediği kasko kapsamında dâhil edilemeyen ve sigorta şirketlerinin ödeme yapmadığı durumlarda Kiracı araç bedelini ve diğer zararları ödemeyi peşinen kabul eder.
 • Kiracının kiralanan araç ile karıştığı herhangi bir kazada Kiracıya alkol, uyuşturucu, olay yerini terk veya herhangi bir şekilde genel trafik kaidelerine uymaması nedeniyle bir ceza verilmişse Kiraya Veren kira bedelinin yanında kaza nedeniyle uğradığı her türlü doğrudan ve dolaylı zararları Kiracıdan talep edebilir.

Kiracı ve tanımlanmış ek sürücülerin kira süresi içerisinde kaza olması durumunda kiralayanın ve sigorta şirketinin çıkarlarını korumak için aşağıdaki önlemleri yerine getirmekle mükelleftir:

 • Azami güvenlik önlemlerini almak,
 • Tutanak polis ve / veya jandarma raporu vb. Kiraya Verene iletilmesi için gerekli tüm trafik kaza raporlarının ve belgelerin temin edilmesi
 • Karşı taraf / tarafların ehliyet, ruhsat ve trafik poliçelerinin mümkünse fotokopisi alınmalı, alınmıyor halinde evrakların dönüşüm doldurulması,
 • Olay yerinin mümkünse fotoğrafının çekilmesi,
 • Maddi, ölümlü, cismani zararla sonuçlanan kaza oldu en yakın polis veya jandarmaya bildirilmesi,
 • Kaza ile ilgili tüm evrakların kazanın gerçekleşmesinden itibaren yirmi dört saat içinde Kiraya Verene ulaştırmak.

Kiracı, gerekli her türlü güvenliğini sağlar biçimde kapalı ve kilitli olarak park etmekle yükümlüdür. Aracın çalınması gereken hırsızlık güvencesinden faydalanabilmek için; ruhsat ve anahtarı iade ederek gerekli önlemleri aldığınız ve ilgili emniyet makamlarına gerekli başvuruları yaptığını kanıtlamakla mükelleftir. Aksi halde Kiracı kasko kapsamına dahil edilmeyen ve sigorta şirketi tarafından zarar ödemesi yapılmayan uygulanır güncel satın alma bedelini ve diğer zararları ödemekle yükümlüdür.
3. hasarlar ve araçlarınız için yolculara verilen maddi zararın tedavisi için gerekli olan zorunlu trafik sigortası sınırlarıyla sınırlı olup, trafik sigortası için tüm sorumluluk ve yükümlülükler Kiracıya ait olup Malik / işleten şirket Verenin ilk yazılı talebi üzerine Kiracı tarafından derhal karşılanacaktır.
Kiraya Veren hiçbir şekilde kiracı tarafından araçta taşınan veya bırakılan herhangi bir malın kaybından, çalınmasından, aşırılmasından veya hasar görmesinden sorumludur. Feragat eder.
Kiraya Veren vasıtanın üretimini yapmadığından, vasıtanın ya da yedek parçalarının mekanik ya da imalat hatası oluşur meydana gelebilecek maddi ve manevi her türlü zarardan ve kayıplardır. Taraflar, kiraya Verenin kullanabilmek için diğer uygunlukların gerekli teslimi ve gerekli bakımlarının aksatılmadan yerine getirilmesi ile sınırlı olduğu hususunda mutabıktır.
Kabulcı, kiraya Verenin kullanımı aracı nerede olursa olsun ve ihtar veya mahkeme kararına gerek yoktur. Kiracı için Kiraya Veren tarafından iade edilen durumda meydana gelebilecek hasar ve de harcamaları talep üzerine derhal ödemekle yükümlüdür. Kiraya Veren, kullandığınız her türlü nesne veya dosyanın kaybından veya hasarından sorumlu değildir.
Kiralanan sözleşme süresi sona ermesine rağmen aracı teslim etmemenin ceza hukuku hükümlerince suçun nedeni, gerekli kira süresi ve / veya sözleşmede tanımlanmıştır. kabul ve beyan eder.
İşbu sözleşmeden doğan damga vergisi ve her türlü masraf Kiracıya aittir.
Taraflar, video, ses ve bilgisayar kayıtları dahil olmak üzere her türlü kayıtlarının HMK m. 193 uyarınca kesin ve münhasır delil olduğunu kabul ve taahhüt edilmiştir. Kabul ve taahhüt etmek. “Kiralayanın kayıtlarının usulüne uygun tutulması için yemin” teklif hakkından peşinen feragat için kabul ve taahhüt eder. Bu madde delil sözleşmesi niteliğindedir.

 

Bu gönderiye oy verin!
[Toplam: 2 Ortalama: 5]

Bir Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu